Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste RLP Design Oy 

 

Tietosuojaseloste

Tämä on RLP Design Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste. Tietosuojaseloste on laadittu 29.7.2021.

1. Rekisterinpitäjä

RLP Design Oy

Vahverotie 33
70800 Kuopio
Finland

Y-tunnus 0732524-6 

 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Ritva-Liisa Pohjalainen
ritvaliisa@rlp.fi
+358 40 581 9304

 

3. Rekisterin nimi

RLP Design Oy:n asiakasrekisteri

 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus. Henkilötietoja käytetään tilauksen toimitukseen ja asiakassuhteen ylläpitoon esimerkiksi näyttelykutsujen muodossa.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan asiakkaan verkkokaupan tilauksen yhteydessä syöttämät tiedot, kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Yritysasiakkailta tallennetaan lisäksi yrityksen yhteystiedot. 

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta verkkokaupan tilauksen yhteydessä. Rekisteriin voidaan tallentaa tietoja myös muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan, kuten viesteistä, sähköpostista tai sosiaalisesta mediasta. Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.

 

7. Evästeet

Verkkosivuilla käytetään sivuston toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä, sivuston käyttökokemuksen kehittämiseen liittyviä evästeitä ja markkinointievästeitä. Välttämättömät evästeet ovat evästeitä, joita ilman palvelu ei toimi oikein, esimerkiksi verkkokaupan ostoskorin sisällön tallentamiseen käytettävä eväste. 

Sivuston käyttökokemuksen kehittämiseen liittyvät evästeillä kerätään tietoa verkkosivuston käytöstä. Markkinointievästeitä käytetään mainonnan kohdentamisen tehostamiseen.

Verkkosivuston vierailija voi valita kieltää evästeiden käytön, jotka eivät ole sivuston toiminnan kannalta välttämättömiä.

 

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietoja ei siirretä Yhdysvaltoihin ilman rekisteröityjen nimenomaista suostumusta.

Mikäli luovutat henkilötietoja eri tahoille, kerro tässä mahdolliset vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät (myös henkilötietojen käsittelijät/alihankkijat), niihin liittyvät henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset sekä siirtoperusteet, jos tietoja siirretään EU:n ulkopuolelle.

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tietoja käsitellään huolellisesti ja asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle kuukauden kuluessa.

 

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää poistamaan häntä koskevat henkilötiedot rekisteristä. Lisäksi rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa kuukauden kuluessa. 

 

Lukumäärä:

- +

Lukumäärä: